Okulumuz Hakkında

Okulumuzun Fiziki ve Genel Koşulları


950 m2 alana sahip olan okulumuzda sınıflarımız ve oyun alanlarımız her çocuğun kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlayan ferah ve aydınlık renklerde boyanmıştır. Grup mevcutları, diğer kreş ve anaokullarının aksine çocukların gelişimsel düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ideal sayıda tutulmakta ve bu ilkeye sadık kalınmaktadır. Bu ilke doğrultusunda 4 ayrı sınıfımızla hizmet verilmekte ve yaşıt çocukların gelişimleri en iyi şekilde takip edilmektedir. Okulumuz rahat, konforlu, yüksek kalitede ısıtma ve aydınlatma sistemine sahiptir. Soğuk kış aylarında geceleri de sürekli yakılan bir ısıtma sistemimiz vardır. Çocukların kullandığı tüm mekanlarda sıcaklığı ölçen termometreler vardır ve çocuklarımızın sağlığı açısından 22-23 derece standart olarak kabul edilmiştir. Ayrıca çok soğuk günlerde ısıtma sistemimize ek olarak gerekli görülen durumlarda diğer ısıtma aygıtları da kullanılmaktadır.


Eğitim Sistemimiz ve Faaliyetlerimiz


Sosyal yaşantının ve gereklerinin öğrenilmesi, ancak sosyal yaşantının içinde yer almakla mümkündür. Okul öncesi yaşındaki çocukların ise kontrollü bir sosyal ortamda uzman kişilerin rehberliğinde edinecekleri deneyim, onların ilerideki yaşantılarına, eğitim ve başarılarına doğrudan yansıyacaktır. Bu tarz kontrollü ortamlar ise ancak okul öncesi eğitim kurumlarında mevcuttur.


Okulumuzda çocukların gelişim aşamalarına uygun, tüm yönleri ile desteklenmesini sağlamak amacı ile, ılımlı fakat kararlı ve tutarlı bir ortamda tüm bedeni ve duyu organları ile etkin bir şekilde öğrenme sürecinin içinde yer alması esastır. Bu anlayışımıza uygun olarak, çoklu zeka uygulamalarının yoğun olarak kullanılmasına olanak yaratan proje yaklaşımı benimsenmiştir. Okulumuzdaki anadili etkinlikleri arasında şiir, şarkı, sohbet, tekerleme, parmak oyunu, kukla, parmak kuklası, hikaye tamamlama, problem çözme, canlandırmalar, bilişsel etkinlikleri olarak renk, sayı, kavram çalışmaları, yapı-doku, mekanda konum, ses, kavram eşleştirme sınıflandırma, sıralama, ayırt etme, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, gözlem, basit problem çözme, çizgi çalışmaları, matematiksel oyunlar, ölçüm- tartım, sanat etkinlikleri olarak, kesme- yapıştırma, yoğurma, kolaj, boya çalışmaları, artık materyal çalışmaları, serbest resim, sınırlı boyama, fen-Doğa çalışmaları olarak; araştırma ve inceleme gezileri, deneyler, doğa eğitimi, bahçe çalışmaları, kültürel etkinlikler olarak, müze, sinema, tiyatro, sirk, konser, sergi, ağaç dikme, eğitsel etkinlikler olarak, kavram çalışmaları yanında, fen- doğa çalışmaları, deneyler, meslek çalışmaları, evcilik oyunları, okula hazırlık çalışmaları, kitap çalışmaları, sosyal etkinlikler olarak, doğum günleri, partiler, ağaç dikme, çevre gezileri, yılbaşı, sene sonu gösterileri, sergiler yer almaktadır.


Branş eğitimlerimizin amacı çocuklarımızın dikkatini geliştirmek, etkinlikleri sevdirmek ve daha sosyal bireyler yetiştirmektir. Bunların doğrultusundaki branş etkinliklerimiz arasında drama, ingilizce, satranç (5-6 yaş), orff öğretisi, resim - seramik bulunmaktadır.

Web Tasarım: Webuca